HUMOR OM BIJ TE HUILEN

Een kijk op hoezeer klimaatverandering ons in de greep blijft houden als we ons gedrag niet wensen te veranderen.

Klimaatverandering

“Als we op de huidige weg doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen, is een temperatuurstijging van 3-4 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk in de tweede helft van deze eeuw de realiteit”.  Stichting Urgenda

Al jaren gaat het in de politiek, terecht, over de klimaatproblemen en –doelen. De  kijker en luisteraar van nieuwsprogramma’s wordt overspoeld door doemscenario’s. En als de berekeningen kloppen ziet het er zeker niet goed uit.

Gedragsverandering

Hoe krijg je de mensheid tot verandering van ingesleten gewoontes en gedrag?  Misschien is humor wel een van de manieren om ons gedrag te veranderen. Ook hier laat Ton Smits ons zien hoe tijdloos zijn werk is. Met veel humor houdt hij ons een spiegel voor en hij blijkt een vooruitziende blik te hebben gehad.

Humor als spiegel

Een klein jongetje beschuldigt zijn vader ervan dat diens fabriek een grote vervuiler is, een moeder probeert haar kind ervan te overtuigen dat de melk niet vervuild is en doemdenkers lopen door de straten waarschuwend dat het einde der tijden nabij is.
Een reflectie op ons zorgeloze, onverantwoordelijke gedrag en de gevolgen.

Kom eens langs

De tentoonstelling duurt tot 20 september 2020. Tot die tijd nodigen we iedereen uit deze humoristische reflectie te komen ervaren in museum Ton Smits Huis. Maak een afspraak door te bellen, te mailen of via ons contactformulier!