Het Paradijs volgens Ton Smits

Cartoons en schilderijen

Ieder mens is op zoek naar het paradijs, zo ook Ton Smits. Hij heeft cartoons gemaakt over Adam en Eva vóór de zondeval, maar ook ná de zondeval. Of over de hemelpoort en het leven daarachter.

In zijn schilderijen zie je weer een ander soort paradijs; hier is hij meer op zoek naar de droomtijd, de oertijd, misschien wel de eenwording met de kosmos. Het is een sprookjeswereld met planten, bloemen, bomen, vogels, paardjes en heel veel vrouwen. Hieruit spreekt het streven naar geluk, volmaaktheid, de ideale locatie. Zijn schilderijen getuigen van een onverwoestbare levensvisie.

De expositie zal de komende maanden te zien zijn in het voormalige atelier in het museum.