Schilderijen via multitouch table

Bij Erfgoed Brabant in Den Bosch wordt gewerkt aan het op bijzondere wijze digitaal toegankelijk maken van collecties (zoals bijvoorbeeld museale objecten, oude foto’s)  die opgenomen zijn in de ‘Brabant Cloud‘.
Doordat alle schilderijen van Ton Smits hierin opgenomen zijn sinds 1 januari 2015, zijn deze dus ook beschikbaar om te presenteren in Den Bosch op deze multitouch table. Het bijzondere van deze presentatie is dat diverse aspecten van collecties ( zoals locatie, tijdslijn, onderwerp, persoon etc.) getoond kunnen worden ook in relatie tot andere collecties. De hele collectie schilderijen is nu ook voor iedereen toegankelijk via het eigen internet.