Het museum komt naar de scholen toe!

Primair onderwijs (PO)

Kunst verruimt je blikveld, stimuleert het denken en maakt eigen creativiteit wakker. Het Ton Smits Huis heeft als speerpunt voor het basisonderwijs Emoties en cartoons  gekozen. Smits kon zelfs zonder woorden, met als enige ‘ wapen’ zijn tekenpen, aan de lezer van zijn cartoons een verhaal vertellen. Laten zien wat zijn figuren denken en doen, waar ze zijn en hoe zich dat verhoudt tot het verhaal. Hoe voelen deze personen zich, zijn ze boos of blij en hoe kun je dat zien op de tekening, maar ook bij mensen in je eigen omgeving.

Luisteren, kijken, tekenen en taal, dat zijn de elementen waarmee wij de kinderen laten kennismaken. Evalueren hoort daar ook bij.

Voortgezet onderwijs (VO)

Het programma Spotprenten en karikaturen geeft de leerlingen het gereedschap in handen om door observatie en het uitvergroten van specifieke kenmerken een persoon herkenbaar neer te zetten.

Tijdens deze les wordt de leerlingen verteld over het fenomeen karikatuur, wat is het en hoe wordt het toegepast. Het is een van de krachtigste middelen die een (politiek) tekenaar ter beschikking staat, maar wat maakt een tekening tot een karikatuur en welke referenties worden daarbij toegepast.

Zal een Japanse karikaturist premier Rutte op dezelfde manier tekenen als een Nederlandse tekenaar ? En hoe komt dit ? We bekijken de andere tekenvormen in kranten en tijdschriften, welke zijn de kenmerken van een strip, cartoon en politieke prent. En niet te vergeten de rol van de nieuwe social media en internet als het huidige platform voor de hedendaagse cartoontekenaars.