Snapshots

Beelden die komen en gaan

Momentopnames. De juiste timing is essentieel. Een tel later en het moment is voorbij. Dat is wat we willen laten zien in de expositie Snapshots.

In de cartoons van Smits zien we zijn wijze van observeren en in veel van zijn meer dan 20.000 cartoons valt op hoe hij juist dìe kortstondige onverwachte momenten vastlegt. In eenvoudige zwart/wit tekeningen worden niet altijd vanzelfsprekende situaties uitgetekend waarbij hij in die ene seconde waarin het plaatsvindt de clou geeft. Dus anders dan in zijn cartoonsin stripvorm waar meerdere plaatjes het hele verhaal vertellen.

De rol van de camera in het dagelijks leven toen en nu

Het fotograferen was ooit het terrein van beroepsfotografen en hobbyisten. En wie herinnert zich niet het mechanische fotohokje dat meestal bij het station te vinden was. Nu ligt het maken van foto’s letterlijk binnen ieders handbereik. Sinds de smartphone gemeengoed is, worden er elke minuut miljoenen foto’s geknipt, doorgestuurd en ook zo weer verwijderd.

Spontaan en snel gemaakte foto’s van vergankelijke ogenblikken

Bij een aantal cartoons in deze tentoonstelling zijn hedendaagse snapshot-foto’s gezocht in vergelijkbare omstandigheden. Zo wordt nog eens benadrukt hoe eenvoudig de kiekjes tot stand komen. Maar met alleen een kiekje ben je er niet. De tekenaar heeft het instrument van de verbeelding om net een extra dimensie toe te voegen: een kwinkslag, de clou.

De gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal van Smits’ figuren geven prachtig weer wat het specifieke moment met hen doet, zodat we zijn cartoons snapshots avant la lettre kunnen noemen.